Els nostres productes i serveis

La nostra empresa té una amplia experiència dintre del camp d'assessorament jurídic, laboral, fiscal i corredor d'assegurances, comptant amb professionals especialitzats en cada una de les diferents àrees.

Si està interessat en algun dels nostres serveis, passi per les nostres oficines on el nostre equip estarà encantat de poder ajudar-lo.


 ASSESSORAMENT LABORAL

 

Els continus i complexos canvis en la normativa laboral fan necessari un assessorament continu d'acord amb les característiques de la seva empresa, per tal de poder fer una gestió àgil i eficaç la que li permetrà poder beneficiar-se dels avantages en el camp de la contractació laboral i empresaris autònoms.

Serveis:

 • Inscripció d'empresa a la Seguretat Social.
 • Alta y baixa de treballadors, autònoms, empleats domèstics, etc.
 • Confecció de nòmines i liquidacions a la Seguridad Social.
 • Contractes de treball.
 • Sol·licitud de subvencions, reduccions i bonificacions a la contractació laboral, etc.
 • Assessorament i assistència en conflictes laborals (Tamib, Jutjat de Social, inspeccions de treball i seguretat social).
 • Tramitació de pensions de jubilació, invalidesa, viudetat, orfandat, etc.
 • Tramitació d'expedients de prestacions maternitat/paternitat, incapacitat temporal, reconeixement assistència sanitària, inclusió beneficiaris, etc.

                  ASSESSORAMENT FISCAL - COMPTABLE

 

Li oferim un assessorament integral en funció de les necessitats de la seva empresa on, vostè mateix podrà seleccionar, entre els nostres serveis, els que millor s'ajustin al seu negoci mitjançant el suport del nostre departament fiscal-comptable, Gestio3 Assessors.

 

Serveis:


ASSESSORAMENT JURÍDIC

 

El nostre departament d'assessorament jurídic li oferirà un servei personalitzat tant a nivell particular com d'empresa, per tal de poder defensar els seus interessos en qualsevol de les àrees o instàncies judicials.

 • Defensa dels seus interessos en tot tipus de procediments judicials, ja siguin de jurisdicció civil, penal, social o contenciós – administrativa.
 • Negociació i redacció de tot tipus de contractes públics o privats, ja siguin de treball, d'execució d'obres o prestació de serveis, de compravenda de béns, préstec, etc.
 • Assessorament i intermediació en tot tipus d'operacions immobiliàries, compravendes i/o arrendaments de pisos, finques urbanes i rústiques, amb la preparació dels contractes i documents jurídics necessaris.
 • Defensa dels seus interessos i assessorament en matèria urbanística, actuant a aquest efecte davant les administracions locals i superiors, i configurant totes les formalitats jurídiques necessàries (redacció de plans urbanístics, constitució i gestió de juntes de compensació, preparació de contractes i extincions de contractes, etc.).
 • Assessorament i gestió de drets en matèria de propietat intel·lectual i industrial (marques, patents, etc.).
 • Defensa davant la imposició de sancions i multes per part de qualsevol organisme públic.
 • Assistència i/o acompanyament a tot tipus de juntes o reunions (societats, comunitats de propietaris, associacions, etc.).
 • Mediació en conflictes familiars, empresarials, laborals, etc.